Környezetvédelmi tervezés és engedélyeztetés

A hulladékgazdálkodás, illetve általában a környezetvédelmi, környezetgazdálkodási kérdések komplex megközelítést, ágazatokon és országhatárokon átnyúló gondolkodást igényelnek. Nem véletlen az Unió törekvése a környezetvédelem irányvonalainak kézbentartására, kevesebb autonómiát hagyva a tagállamok számára. Európai Uniós tagságunk következtében a magyar hulladékgazdálkodási szabályozásnak, tervezésnek és gyakorlatnak is együtt kell mozognia az Uniós irányvonalakkal.

A fentieket szem előtt tartva, illetve sok éves hulladékgazdálkodási tanácsadói területen szerzett tapasztalat és sikeres referencia birtokában az MKM Consulting Zrt. hosszabb időtávot, nagyobb területi egységet átfogó, komplexebb megközelítést igénylő hulladékgazdálkodási stratégiai tervezési feladatokat is felvállal mind a köz-, mind a magán szféra részére.

Környezetvédelmi tervezés

 • Hulladékgazdálkodási létesítmények technológiájának tervezése:
  • Hulladékgazdálkodási létesítmények műszaki tervének elkészítése
  • Építési engedélyezési dokumentációk készítése és hivatalos elfogadásának ügyintézése
  • Kiviteli tervek (tendertervek) készítése
  • A FIDIC piros könyvhöz és a FIDIC sárga könyvhöz igazodva a kivitelezők kiválasztását és értékelését segítő szükséges dokumentációk elkészítése

Környezetvédelmi engedélyeztetés

 • Teljes körűen vállaljuk környezetvédelmi engedélyezések lefolytatását a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet szerint, mely magába foglalja:
  • Környezetvédelmi hatástanulmányok készítését köz- és magánprojektek számára a 85/337/EGK Tanácsi irányelvben foglaltak figyelembe vételével, a hazai jogszabályi követelményeknek is megfelelve:
   • Előzetes vizsgálat, előzetes konzultáció, illetve környezeti hatásvizsgálat készítése (az EU elvárások szerinti környezeti hatások összefoglalójának készítése, amennyiben szükséges)
   • A beruházás nyilvánossággal

    való elfogadtatása, ennek dokumentálása

   • Hatóságokkal való kapcsolattartás és a környezetvédelmi engedélyek beszerzése
  • Egységes környezethasználati engedélyezési (IPPC) dokumentáció készítése a 2008/1/EK irányelvnek megfelelően, a környezetvédelmi hatóság engedélyezési folyamat lépéseinek nyomon követése, szakmai koordináció a benyújtástól egészen az érvényes engedély kiadásáig
 • A 2/2005 (I.11.) Korm. rendelet szerint egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatának elvégzése összhangban a 2001/42/EK (SKV) irányelv előírásaival, amely magába foglalja a környezeti értékelést, az ezzel kapcsolatos nyilvános konzultáció lefolytatását, a vélemények szakmai összegzését és a terv- vagy programkészítő rendelkezésére bocsátását.
 • Munkatársaink, szakértőink az alábbi szakértői jogosultságokkal rendelkeznek:
  • Tervezés: KB-T Környezetvédelmi létesítmények tervezése, GT-T Geotechnikai tervező, VZ-T Vízmérnöki tervező, B-T Bányamérnöki tervező, GD-T Geodéziai és geoinformatikai tervező
  • Műszaki ellenőrzés: M/406/2008 Műszaki ellenőr I. (mélyépítés és mélyépítési műtárgyak), É/405/2008 Műszaki ellenőr I. (épület)
  • Szakértői tevékenység: SZKV-hu - Hulladékgazdálkodás, SZKV-le - Levegőtisztaság-védelem, SZKV-vf - Víz- és földtani közeg védelem, SZKV-zr - Zaj- és rezgésvédelem, K-V-Sz- Veszélyes hulladék káros hatásai elleni védelem

Tekintse meg referenciáinkat!